Unterhund

  • Slapshot // 10.02.2019 // Unterhund, Ormož

    Kad krećete na put u drugu državu, bilo na koncert ili nekim drugim povodom, dobro je prije polaska provjeriti imate li sa sobom dokumente kojima ćete prijeći granicu. Kako ja to nisam napravio prije polaska u Ormož na koncert Slapshota, morao sam se vraćati doma po novčanik, pa sam zbog…

    Opširnije »
Close